- Õigusalane konsultatsioon, esindamine kohtus, haldusorganis  ja mujal, õigusalaste dokumentide koostamine ja õiguslik analüüs.

- Tsiviilõigus 

- Tsiviilkohtumenetlus

- Kaitsja Väärteomenetluses 

- Haldusõigus

- Kaitsja Kriminaalõiguses

- Tööõigus

- Võlaõigus

- Pankrotiõigus

- Äriõigus

- Lepinguõigus