- Tsiviilõigus 

- Tsiviilkohtumenetlus

- Väärteomenetlus

- Haldusõigus

- Kriminaalõigus

- Tööõigus

- Võlaõigus

- Pankrotiõigus

- Äriõigus

- Lepinguõigus