- Tsiviilõigus 

- Väärteomenetlus

- Haldusõigus ja Halduskohtumenetlus

 -Tööõigus

- Kindlustusõigus

- Võlaõigus

- Tsiviilkohtumenetlus

- Pankrotiõigus

- Äriõigus

- Lepinguõigus

- Õigusnõustamine

- Esindame kohtus ja haldusorganis

- Juriidiliste dokumentide koostamine